Årets aktiviteter

Aktivitetskalender for 2019

<Bemærk venligst at bestyrelsen holder bestyrelsesmøde i huset
på havnen hver den første mandag i måneden fra kl. 18.30
huset vil derfor være lukket for anden aktivitet.

Generalforsamling

Stigehallens cafeteria fredag den 1/3 - 2019 kl. 19.00

Arbejdsdag

Arbejdsdag lørdag 13/4-2019 Kl. 09.00

Standerhejsning

Standerhejsning bliver lørdag 27/4-2019 Kl. 10.00

 

 

 Fiskedag

 

Arbejdsdag

 

Arbejdsdag

 

 

                                                                          

   
   
   
Standerstrygning
 
Nytårskur