Årets aktiviteter

Aktivitetskalender for 2022

<Bemærk venligst at bestyrelsen holder bestyrelsesmøde i huset
på havnen hver den første tirsdag i måneden fra kl. 18.30
huset vil derfor være lukket for anden aktivitet.

Generalforsamling

Fredag den 18/3 - 2022 kl. 1900 i Stige hallens cafeteria
husk forslag indsendes til bestyrelsen 14 dage før.
med mindre Corona spænder ben for det.
Hold selv øje med nyt om dette her på hjemmesiden
eller på Facebook gruppen.

 

Arbejdsdag

Arbejdsdag søndag 10/4 - 2022 kl. 10.00

Standerhejsning

Standerhejsning lørdag den 21/5 - 2022 kl. 10.00

 

 

 

 

Arbejdsdag

 

Arbejdsdag

 

 

                                                                          

   
   
   
Standerstrygning  
Nytårskur