MobilPay Stige Bådehavn

Da rigtig mange i dag betaler med MobilPay er Stige Bådehavn også
    hoppet med på vognen og al betaling til havnen kan fremover foregå via
MobilPay nummeret du skal bruge ser du i det blå felt.
Men da havnen har en udgift i forbindelse med denne måde at betale
på vil der blive opkrævet 2kr. ekstra.
Nærmere om dette ved næste generalforsamling i 2020.